Almanya Vizesi İçin Gereken Evraklar

İŞVERENLER (Tüccar, Avukat, Doktor, Serbest  m.)

 • İlgili makama vize talebi dilekçesi
 • Ticaret veya sanayi odasından  faaliyet belgesi aslı(son 3 aylık)
 • Vergi levhası aslı veya noter tasdikli fotkopisi
 • İmza sirküleri aslı
 • Sicil gazetesi aslı
 • Oda sicil kayıt sureti aslı
 • Şirkete ait içinde bakiye bulunan banka hesabı aslı
 • 2 adet resim(son 3 ayda çekilmiş olacak ve mutlaka arka fonu beyaz ve gözlüksüz olacak)
 • Kimlik fotokopisi
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Ziyaret edilecek firmadan gelmiş davet yazısı
 • Otel rezervasyonu
 • Uçak rezervasyonu
 • Vize sürenizi kapsayan  30.000 Euro Teminatlı Özel Seyahat Sağlık Sigortası.

ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR (Sözleşmeli personel, memur , işçi vs..)

 • İlgili makama vize talebi dilekçesi
 • İmza sirküleri aslı
 • Sicil gazetesi aslı
 • Vergi levhası aslı veya noter tasdiklisi
 • Ticaret veya sanayi odasından faaliyet belgesi aslı(son 3 aylık)
 • Sigortalı işe giriş bildirgesi aslı
 • SSK dan alınmış orijinal 4 aylık s.s.k pirim ödendisi
 • Maaş bordrosu (son 3 aylık )
 • Şirkete ait içinde bakiye bulunan banka hesabı aslı
 • 2 adet resim(son 3 ayda çekilmiş olacak ve mutlaka arka fonu beyaz ve gözlüksüz olacak)
 • Kimlik fotokopisi
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Ziyaret edilecek firmadan gelmiş davet yazısı ( ticari gidiliyor ise)
 • Otel rezervasyonu
 • Uçak rezervasyonu
 • Vize sürenizi kapsayan  30.000 Euro Teminatlı Özel Seyahat Sağlık Sigortası.

NOT: NÜFÜS CÜDANI FOTOKOPİSİ ÖNLÜ ARKALI TC KİMLİK NOSU KİMLİKTE YOK İSE MUTLAKA BELİRTİLMELİDİR.


ÖNEMLİ NOTLAR

 • Schengen ülkeleri için son 6 ayda çekilmiş 2 adet arka fonu beyaz fotoğraf(Yunanistan için biometrik fotoğraf) gerekmektedir.
 • Bankadan alınacak hesap dökümü kaşeli ve imzalı olmalıdır. İmza atan şahsın imza sirküleri fotokopisi gerekmektedir.
 • Vize talep dilekçesinde masrafların kimin tarafından karşılanacağı belirtilmelidir.
 • Daha önceden Schengen vizesi bulunmayan pasaportlar için evrak asılları gerekmektedir. Görüşmeye gerek görülürse çağrılabilir.
 • Banka hesap cüzdanları veya çıktıları son 10 gün içerisinde işlenmiş ve bakiyeli olmalıdır.

 

YUKARI